13.7 Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress
Box 631, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2285
E-post
kursadmantro.uu.se
Webbplats
http://www.antro.uu.se/
Prefekt/motsv
Mats Utas 018-471 2287
Stf. prefekt
Oscar Pripp 018-471 2286
Studierektor grundnivå
Oscar Pripp 018-471 2286
Studierektor avancerad nivå
Annika Björnsdotter Teppo 018-471 2248
Studierektor forskarnivå
Sverker Finnström 018-471 7371
Studievägledare
Siv Berggren 018-471 2213
Kursadministration
Siv Berggren 018-471 2213
Ekonomiadministration
Carina Fröling 018-471 2284
Personaladministration
Anna Gustafsson
Linnéa Sandén 018-471 2285

Anställda och övriga verksamma

Miljöombud