13.6.1 Textilvetenskap

Ingår som en del av Konstvetenskapliga institutionen

Kontakt

Besöksadress:
Konstvetenskapliga institutionen, Thunbergsvägen 3 H,
Postadress:
Konstvetenskapliga institutionen, Box 630, 751 26 Uppsala
E-post:
infokonstvet.uu.se
Webbplats:
http://www.konstvet.uu.se/textil/
Studierektor grundnivå:
Annelie Holmberg 018-471 2334

Anställda och övriga verksamma