13 Historisk-filosofiska fakulteten

Dekanus: Prof. Kerstin Rydbeck, tel. 471 7978
Prodekanus: Prof. Anders Ekström, tel. 471 1575

Utbildningsledare: Anna Sofia Hedberg, tel. 018-471 69 82, Sara Lilja Visén, tel. 018-471 18 79
Fakultetshandläggare: Elsa Bådagård, tel. 018-471 17 24

Kansli: Se 3.11.1

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
histfilhistfilfak.uu.se
Webbplats
http://www.histfilfak.uu.se