22.3.7 Plattformen för preklinisk PET-MRI

Ingår som en del av Institutionen för läkemedelskemi

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv 14C, 3tr,
Postadress:
Dag Hammarskjöldsv 14C, 3 tr, 751 83 Uppsala
Fax:
018-471 5307
E-post:
contactpet.medchem.uu.se

Anställda och övriga verksamma