22.3.7 Farmakognosi

Ingår som en del av Institutionen för läkemedelskemi

Studierektor: Christina Wedén, 4927

Kontakt

Besöksadress
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress
Box 574, 751 23 UPPSALA
Fax
018-509101
Webbplats
http://www.ilk.uu.se/forskargrupper/fkog/

Anställda och övriga verksamma