22.1.1.6 Medicinsk masspektrometri

Ingår som en del av Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Husargatan 3,
Postadress:
Box 591, 751 24 UPPSALA
Forskningsledare :
Per Andrén 018-471 7206

Anställda och övriga verksamma