22 Farmaceutiska fakulteten

Dekanus: prof. Margareta Hammarlund-Udenaes, 471 43 00
Prodekanus: professor Ingrid Nylander, (utbildning på grund/avancerad nivå), tel. 471 41 63
Prodekanus: prof. Anders Backlund (utbildning på forskarnivå), tel. 471 44 98
Prodekanus: prof. Karl Michaëlsson (infrastruktur), tel. 611 95 45
Prodekanus: doc. Christel Bergström, 471 41 18
Kansli: Se 3.9.2

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
http://www.farmfak.uu.se/