4.2 Avdelningen för biblioteksstöd

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Intendentur Carolina Rediviva: post@ub.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress
Box 510, 751 20 UPPSALA
Avdelningschef
Nina Svensson 018-471 3831

Anställda och övriga verksamma