4.3 Avdelningen för biblioteksstöd

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress
Box 510, 751 20 UPPSALA
Fax
018-471 3998
Avdelningschef
Emil Lundberg 018-471 7771

Anställda och övriga verksamma