Uppsala University Publications

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications: acta@ub.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva
Postadress:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 7493
Fax:
018-471 3998
E-post:
actaub.uu.se
Webbplats:
http://www.ub.uu.se/upu

Anställda och övriga verksamma