Geo-biblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig avdelningschef: Linda Vidlund

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Kontakt

Besöksadress:
Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postadress:
Box 510, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 3360
E-post:
geobiblub.uu.se
Webbplats:
http://www.ub.uu.se