Biologibiblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig avdelningschef: Linda Vidlund

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Kontakt

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum EBC, Norbyv. 18B
Postadress:
Norbyv. 18B, 752 36 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 6434
E-post:
biologibiblub.uu.se
Webbplats:
http://www.ub.uu.se