Biologibiblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig avdelningschef: Erik Stattin

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt centrum EBC, Norbyv. 18B
Postadress
Norbyv. 18B, 752 36 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 6434
E-post
biologibiblub.uu.se
Webbplats
http://www.ub.uu.se