Medicinska biblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig avdelningschef: Cecilia Bäckstrand

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 61
Postadress:
751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3900
E-post:
fraga.biblioteketub.uu.se
Webbplats:
http://www.ub.uu.se