4.7 Avdelningen för vetenskaplig kommunikation

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Avdelningschef:
Linda Vidlund 018-471 1461

Anställda och övriga verksamma