4.6 Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Avdelningschef:
Cecilia Ekström 018-471 6657

Anställda och övriga verksamma