4.6 Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress
Box 510, 751 20 UPPSALA
Stf. avdelningschef
Erik Stattin 018-471 5329

Anställda och övriga verksamma