4.10 Biblioteksnämnd

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Anders Malmberg, prorektor, ordförande

Margaretha Andersson, avdelningschef musik och museer och avd för forskningsstöd
Lars Burman, överbibliotekarie universitetsbiblioteket
Per Cullhed, utvecklingsstrateg universitetsbiblioteket
Kira Stine Hansen, chef för Köpenhamns universitetsbibliotek
Ingrid Nylander, professor i farmaceutisk farmakologi
Susanna Rabow-Edling, forskare vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Kerstin Rydbeck, professor vid institutionen för ABM
Måns Östring, kanslichef för teknik och naturvetenskap
Alma Sandgren, studeranderepresentant
Andreas Wejderstam, doktorand Teologiska insitutionen

Kristina Carlsson, företräder SACO
Fia Wolters, företräder ST/OFR

Gunilla Sundström, avdelningschef universitetsbiblioteket, sekreterare

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress
Box 510, 751 20 UPPSALA