4 Universitetsbiblioteket

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress
Box 510, 751 20 UPPSALA
E-post
fraga.biblioteketub.uu.se
Webbplats
http://www.ub.uu.se/

Anställda och övriga verksamma