1.1 Konsistoriet

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektorn vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår ledamöter utsedda av lärare och studenter. Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Ordf.: Gudmund Hernes
Vice ordf.: Elisabeth Dahlin

Rektor: Eva Åkesson, professor
Ersättare för rektor som ledamot:
Anders Malmberg, prorektor, professor

Utsedda av regeringen (t o m 2020-04-30)
Förvaltningsdirektören Ulla Achrén
Författaren Henrik Berggren
Generalsekreteraren Elisabeth Dahlin
Professorn Uli Hacksell
Professorn Gudmund Hernes
Generaldirektören Helén Ängmo
F. rektorn Gunnar Svedberg
Företagare Johan Wall
Lärarrepresentanter: (t o m 2020-04-30)
Professor Lisa Ekselius
Professor Sven Widmalm
Professor Johan Elf

Suppleant:
universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg

Studentrepresentanter: (fr o m 2019-07-01)
Carl Anderson Kronlid
Michelle Grönlund
Sanne Rönning

Suppleanter:
Micaela Janatuinen (1:a suppl)
Alva Hultén (2:a suppl)

Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt:
Ellena Papaioannou, serviceassistent (SEKO)
Kirsi Höglund, samordnare (SACO)
Suzanne Borén-Andersson, systemansvarig (ST-ATF)

Suppleanter:
Johanna Norberg Hägglund, universitetsadjunkt (SACO)
Janne Backlund, (ST-ATF)
Niklas Åhlin, serviceassistent (SEKO)

Huvudföredragande:
Caroline Sjöberg, universitetsdirektör

Sekreterare:
Linda Lundberg, akademisekreterare

Kontakt