1.1 Konsistoriet

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektor vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Därutöver ingår ledamöter utsedda av lärare och studenter. Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Ordf.: Anne Ramberg
Vice ordf.: Elisabeth Dahlin

Rektor: Eva Åkesson, professor
Ersättare för rektor som ledamot:
Anders Malmberg, prorektor, professor

Utsedda av regeringen (t o m 2023-04-30)
Förvaltningsdirektören Ulla Achrén
Barnombudsman Elisabeth Dahlin
Professorn Svante Pääbo
Advokaten Anne Ramberg
Professorn emeritus Gunnar Svedberg
Direktören Johan Söderström
Regissören Linus Tunström
Generaldirektören Helén Ängmo

Lärarrepresentanter: (t o m 2023-04-30)
Professor Lisa Ekselius
Professor Sven Widmalm
Professor Johan Elf

Suppleant:
universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg

Studentrepresentanter: (t o m 2021-06-30)
Alva Cedergren
Haro de Grauw
Petter Elgh

Suppleanter:
Johannes Bäck
Anton Berglund

Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt:
Ellena Papaioannou, serviceassistent (SEKO)
Kirsi Höglund, samordnare (SACO)
Suzanne Borén-Andersson, systemansvarig (ST-ATF)

Suppleanter:
Johanna Norberg Hägglund, universitetsadjunkt (SACO)
Janne Backlund, (ST-ATF)
Niklas Åhlin, serviceassistent (SEKO)

Huvudföredragande:
Caroline Sjöberg, universitetsdirektör

Sekreterare:
Linda Lundberg, akademisekreterare

Kontakt