3.12.6 Löneenheten

Ingår som en del av HR-avdelningen

Under rådande omständigheter har vi inte möjlighet att bemanna vår telefonsupport. Vi hänvisar därför till vår e-postadress lon@uadm.uu.se.

Vid brådskande ärenden, maila telefonnummer till oss så ringer vi upp så snart vi kan.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
lonuadm.uu.se
Webbplats
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9

Anställda och övriga verksamma