3.12.6 Löneenheten

Ingår som en del av HR-avdelningen

Uppdatering 2020-10-22
På grund av rådande omständigheter har vi för närvarande inte möjlighet att bemanna vår servicetelefon. Vid brådskande ärenden, mejla telefonnummer till oss så ringer vi upp så snart vi kan. Vi hoppas på förståelse för detta.

E-post: lon@uadm.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
lonuadm.uu.se
Webbplats
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9

Anställda och övriga verksamma