3.7.6 Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö arbetar i huvudsak med att stödja verksamheten genom expertkunskap, rådgivning, tolkning av lagstiftning och utarbetande av riktlinjer inom enhetens ansvarsområden.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress
Box 256, 751 05 Uppsala

Anställda och övriga verksamma