3.7.4 Lokaladministrationsenheten

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Lokaladministrationsenheten arbetar i huvudsak med frågor som är universitetsövergripande såsom hyresavtalshantering bl. a. innefattande hyresförhandlingar, interna lokalupplåtelser och debitering av internhyra, budgetering och uppföljning av lokalkostnader samt lokalregister och ritningsarkiv. Enheten ansvarar även för ekonomi- och projektadministration av pågående lokalprojekt samt har det övergripande ansvaret för universitetets utvändiga skyltar. Vidare har enheten ansvar för avdelningens ekonomistyrning och uppföljning av verksamheten.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post:
Lokaladministrationuadm.uu.se
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/byggnadsavd/lokaladmin

Anställda och övriga verksamma