3.7 Byggnadsavdelningen

Byggnadsavdelningen arbetar aktivt med att skapa attraktiva och funktionella campusområden för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Målsättningen är att skapa väl fungerande lokaler som är flexibla och kan anpassas efter hand som verksamheten förändras.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-471 1708
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=858805
Avdelningschef:
Peter Elenfalk 018-471 4407
Bitr. avdelningschef:
Maria Fornstedt 018-471 1798
Annika Sundås Larsson 018-471 2660
Katalogadministration:
Marie Schröder 018-471 1778
Personaladministration:
Anna Holmgren 018-471 1826

Anställda och övriga verksamma