3.9.1 Enheten för juridik

Ingår som en del av Juridiska avdelningen

Enheten för juridik svarar bland annat för kvalificerad juridisk sakkunskap för universitetsledning, institutioner och motsvarande samt företräder universitetet i juridiska angelägenheter.

Personaljuridiska frågor hänvisas till Personalavdelningen.

Frågor rörande avtal, immaterialrättsliga frågor och övriga legala frågor sammanhängande med forskningsfinansiering, ta kontakt med
Johan Asker, Louise Bark, Helene Ekizean, Johan Hammarberg.

Frågor rörande förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess, ta kontakt med
Hild Ekström, Magnus Hallberg, Mattias Wande.

Frågor rörande disciplinärenden beträffande studenter och överklaganden av beslut om anställning ta kontakt med Magnus Hallberg.

Frågor rörande studenträttsliga frågor ta kontakt med Mattias Wande.

Vi har även en funktionsbrevlåda: juravd@uadm.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma