3.9 Juridiska avdelningen

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax
018-471 1641
E-post
juravduadm.uu.se
Avdelningschef
Per Abrahamsson 018-471 1710
Personaladministration
Magdalena Reiman