3.9 Juridiska avdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-471 1641
E-post:
juravduadm.uu.se
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/juridiska
Avdelningschef:
Per Abrahamsson 018-471 1710
Personaladministration:
Magdalena Reiman 018-471 4981