3.14.6 UPPDOK-enheten

Ingår som en del av Studentavdelningen

Uppdok-enheten ansvarar för systemförvaltning av Ladok, universitetets studieregister med uppgifter om antagning till utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vi ger utbildning och stöd till systemanvändare i Ladok och stöd till användare i Selma.

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1920
E-post:
uppdokuadm.uu.se

Anställda och övriga verksamma