3.14.3 Examensenheten

Ingår som en del av Studentavdelningen

Examensenheten ansvarar för att utfärda examens- och kursbevis och att tillgodoräkna utländska och svenska utbildningar för generella examina. Vi svarar även för att utfärda kopior av examensbevis, verifiera utfärdade examina till svenska och utländska arbetsgivare, myndigheter och lärosäten samt ge råd och stöd till personal vid universitetet om regeltolkningar och tillämpningar för examen och tillgodoräknande.

Frågor om examen: examen@uadm.uu.se
Frågor om tillgodoräknanden: tillgodo@uadm.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1914

Anställda och övriga verksamma