3.14.2.1 Stipendiekansliet

Ingår som en del av Studentavdelningen

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 4750
E-post
stipendiekanslietuadm.uu.se
Webbplats
http://www.uu.se/stipendier

Anställda och övriga verksamma