3.14.2.1 Stipendiekansliet

Ingår som en del av Studentavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 4750
E-post:
stipendiekanslietuadm.uu.se
Webbplats:
http://www.uu.se/stipendier

Anställda och övriga verksamma