3.14.4 Internationella kansliet

Ingår som en del av Studentavdelningen

Internationella kansliets verksamhet är indelad i följande delar:
internationell mobilitet, internationell rekrytering, internationella projekt samt verksamhetsstöd. Internationella kansliets uppdrag är att främja internationalisering av utbildning och forskning vid universitetet. Det gör vi bl.a. genom att erbjuda stöd till institutionerna i deras internationaliseringsarbete samt genom universitetsförvaltningens representant i Internationaliseringsrådet: www.uu.se/om-uu/internationalisering/inra/
Vi bidrar även gärna som resurs vid internationella besök.

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
mobilityuu.se

Anställda och övriga verksamma