3.11.2 Kansliet för medicin och farmaci

Ingår som en del av Områdeskanslier

Chef: Tony Hansson
Bitr. chef: Martin Wahlén

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax
018-471 2000
Webbplats
http://www.medfarm.uu.se
Ekonomiadministration
Elizabeth Öberg Dehlin 018-471 6304

Anställda och övriga verksamma