3.11.1.1 Enheten för kanslistöd, handläggning, lärarrekrytering inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ingår som en del av Områdeskanslier

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma