3.11.2.1 Enheten för forskningsstöd

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enheten för forskningsstöd stödjer forskare, ledning och kommittén för forskningsinfrastruktur i frågor om prioritering, finansiering och användning av forskningsinfrastruktur. Vi ansvarar för stöd till kommittén för samverkan, där vi också har en ledamot. Vi sitter också med i gruppen för samordning av samverkansstöd, vilken samlar tjänstemän från hela universitetet. Vi koordinerar och administrerar projekt och centrum samt arbetar med internationalisering, kommunikation och påverkansarbete.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma