3.11.1 Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ingår som en del av Områdeskanslier

Kansliet bereder beslut och ger service till Rektor, områdes- och fakultetsnämnderna och till institutioner och övriga enheter inom vetenskapsområdet. Inom kansliets verksamhetsområde finns en områdesnämnd, sex fakultetsnämnder och ett trettiotal institutioner. Kansliet ansvarar för planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan. Kansliet arbetar också med rekrytering av lärarpersonal, forskningsfinansiering och kommunikationsfrågor.

Kanslichef: Johan Lundborg, tel +46 18 4711904

Bitr kanslichef: Magnus Ödman, tel +46 18 4717992

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.hum-sam.uu.se
Ekonomiadministration:
Elin Tögenmark 018-471 1692
Katalogadministration:
Gunilla Öberg Bäckman 018-471 1894
Personaladministration:
Linnea Nygård 018-471 2024

Anställda och övriga verksamma