3.11.2.3 Enheten för ledningsstöd

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enhetschef: Martin Wahlén

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma