3.11.1.1 Studievägledning och VFU-koordination för lärarprogrammen

Ingår som en del av Områdeskanslier

Studievägledning: tel 018-471 1499

Kontakt

Besöksadress:
Blåsenhus, von Kraemers allé 1 A, 757 37 UPPSALA
Postadress:
Blåsenhus, Box 2136, 750 02 UPPSALA
E-post:
studievagledningluuadm.uu.se

Anställda och övriga verksamma