3.5 Avdelningen för uppdragsutbildning

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 6835
E-post
uppdragsutbildninguadm.uu.se
Webbplats
http://www.uppdragsutbildning.uu.se/
Avdelningschef
Ulrika Ljungman 018-471 7550
Skyddsombud
Pernilla Riben 018-471 1849
Katalogadministration
Pernilla Riben 018-471 1849
Personaladministration
Anna Holmgren

Anställda och övriga verksamma