3.1.4 Enheten för upphandling och inköp

Ingår som en del av Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 7788
Fax
018-471 7910

Anställda och övriga verksamma