3.1.4 Enheten för upphandling och inköp

Ingår som en del av Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 7788
Fax:
018-471 7910

Anställda och övriga verksamma