3.1.2 Enheten för redovisning

Ingår som en del av Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma