3.1 Avdelningen för ekonomi och upphandling

Avdelningen ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning är rättvisande samt för upphandling avseende universitetets anskaffning av varor och tjänster.
Vår huvuduppgift är att ge verksamheten råd och stöd inom det ekonomiadministrativa området samt skapa förutsättningar för ekonomisk information av hög kvalité i syfte att underlätta för beslutsfattare inom och utom universitetet. Vi bistår också med stöd och råd i upphandlingsfrågor och samordnar dessa såväl internt som externt.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax
018-471 1982
Webbplats
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=859252
Avdelningschef
Hanna Mörtberg
Katalogadministration
Maud Tellström 018-471 1812
Anders Westin 018-471 1624
Personaladministration
Anna Holmgren 018-471 1826

Anställda och övriga verksamma