3.1 Avdelningen för ekonomi och upphandling

Avdelningen ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning är rättvisande samt för upphandling avseende universitetets anskaffning av varor och tjänster.
Vår huvuduppgift är att ge verksamheten råd och stöd inom det ekonomiadministrativa området samt skapa förutsättningar för ekonomisk information av hög kvalité i syfte att underlätta för beslutsfattare inom och utom universitetet. Vi bistår också med stöd och råd i upphandlingsfrågor och samordnar dessa såväl internt som externt.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-471 1982
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=859252
Avdelningschef:
Hanna Mörtberg
Katalogadministration:
Maud Tellström 018-471 1812
Anders Westin 018-471 1624
Personaladministration:
Anna Holmgren 018-471 1826

Anställda och övriga verksamma