31.2 Matematiska institutionen

Programansvarig kandidat ma: Martin Herschend, 3187
Programansvarig master ma: Julian Külshammer , 3489
Forskarutbildningsansvarig professor i matematik: Andreas Strömbergsson, 3221
Forskarutbildningsansvarig professor i tillämpad matematik och statistik: Erik Ekström, 3834
Ämneskoordinator: Jörgen Östensson, 3289
Administrativ chef: Jörgen Hellberg, 3066

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7,
Postadress
Box 480, 751 06 UPPSALA
Fax
018-471 3201
Webbplats
http://www.math.uu.se/

Anställda och övriga verksamma