35.4 Institutionen för organismbiologi

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 A
Postadress
Norbyvägen 18 A, 752 36 Uppsala
Webbplats
http://www.iob.uu.se/
Prefekt/motsv
Johan Ledin 018-471 2635
Stf. prefekt
Mattias Jakobsson 018-471 6449
Administrativ chef
Karin Lundberg 072-9999548018-471 4961
Studierektor grundnivå
Annelie Carlsbecker 018-673375
Lage Cerenius 018-471 2804
Studierektor forskarnivå
Carina Schlebusch
Ekonomiadministration
Karin Lundberg 072-9999548018-471 4961
Yvonne Wiessing 072-9999547018-471 4757
Katalogadministration
Lovisa Högberg 018-471 2783
Personaladministration
Lovisa Högberg 018-471 2783
Webmaster
Johan Edin

Anställda och övriga verksamma