Organisation and staff

31.1.6 Program Office Internet of Things

Part of Department of Information Technology

Sakernas Internet (eng. ”Internet of Things” – IoT), är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. Området kan skapa ökat välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher.

Contact information

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postal address:
Box 337, 751 05 UPPSALA
Web page:
http://www.iotsverige.se

Find us

ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Employees (faculty, staff and other members)