31.1.7 Division of Visual Information and Interaction

Part of Department of Information Technology

Avdelningsföreståndare: Robin Strand, 3469
Bitr föreståndare: Åsa Cajander, 1016

Contact information

Visiting address
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postal address
Box 337, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)