31.1.7 Division of Visual Information and Interaction

Part of Department of Information Technology

Avdelningsföreståndare: Ingela Nyström, 3470
Bitr föreståndare: Iordanis Kavathazopoulos, 6894
Studierektor:Mikael Laaksoharju, 3599
Administratör: Camilla Pajunen, 3460

Contact information

Visiting address:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postal address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)