Organisation and staff

31.1.8 Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

Part of Department of Information Technology

Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science (UPPMAX) är ett regionalt centrum för högpresterande datorsystem och högprestandaberäkningar (HPC). UPPMAX är ett av de sex centra som finns inom det nationella metacentret Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Finansieras av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och SNIC.

Föreståndare: Elisabeth Larsson, 018-471 2768
Ordförande: David van der spoel
Forskningsadministratör: Johanna Herbertsson, 3462
Systemexpertchef: Jukka Komminaho, 1024

Contact information

Visiting address:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4, 752 37 Uppsala
Postal address:
Box 337, 751 05 Uppsala
Telephone:
018-471 3460
E-mail:
directoruppmax.uu.se
Web page:
http://www.uppmax.uu.se/

Employees (faculty, staff and other members)