31.1 Department of Information Technology

Contact information

Employees (faculty, staff and other members)

Registratorer:Elisabeth Lindqvist, Loreto Skoknic, Ulrika Andersson, registrator@it.uu.se
IT-kansli (grundutbildningsfrågor): 7604; fax: 471 6289; IT-kansli@it.uu.se
Forskningsprefekt: Gunilla Kreiss professor, 2968
Utbildningsprefekt: Aletta Nylén, 7122
Studierektor för forskarutbildningen: Pierre Flener, 1028
Exjobbssamordnare: exjobb@it.uu.se
Administrativ chef: Elizabeth Neu Morén, 1013
Lokalbokning: Ulrika Jaresund, 2969
LäsIT: Kajsa Örjavik, 4658, lesit@it.uu.se

Programansvarig/Program Director
Kandidatprogrammet i datavetenskap:
Johannes Borgström univ.lektor, 3165

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi:
Lars-Åke Nordén, univ.lektor, 2781