15.5.1 The Swedish IT-User Centre

Part of Department of Informatics and Media

Nationellt IT-användarcentrums syfte är att främja en medveten IT-användning i Sverige. NITA ska också bistå med att det skapas och organiseras effektiva IT-baserade tjänster/lösningar. Verksamheten omfattar flera olika sektorer i samhället: forskare, offentlig sektor, näringsliv och vardagsliv.

Contact information

Visiting address
Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala
Postal address
Box 513, 751 20 Uppsala
E-mail
infonita.uu.se
Web page
http://www.nita.uu.se