1.5 Deans and Deputy Deans

Teologiska fakulteten
Professor Mattias Martinson, dekanus
Universitetslektor Cecilia Wejryd, prodekanus

Juridiska fakulteten
Professor Mattias Dahlberg, dekanus
Professor Anna Jonsson Cornell, prodekanus
Universitetslektor Hans Eklund, prodekanus

Historisk-filosofiska fakulteten
Professor Kerstin Rydbeck, dekanus
Professor Anders Ekström, prodekanus

Språkvetenskapliga fakulteten
Professor Coco Norén, dekanus
Professor Anna Lindström, prodekanus

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Professor Mats Edenius, dekanus
Professor Tora Holmberg, prodekanus

Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Professor Elisabet Nihlfors
Universitetslektor Esbjörn Larsson, prodekanus

Medicinska fakulteten
Professor Eva Tiensuu Janson, dekanus
Professor Matts Olovsson, prodekan för utbildning på grund/avancerad nivå

Farmaceutiska fakulteten
Professor Margareta Hammarlund-Udenaes, dekanus
Professor Ingrid Nylander, prodekanus utbildning på grund/avancerad nivå

Professor Anders Backlund, prodekan för utbildning på forskarnivå
Professor Karl Michaëlsson, prodekan för infrastruktur
Universitetslektor Christel Bergström, prodekan för samverkan

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Professor Johan Tysk, dekanus
Professor Peter Lindblad, dekan för samverkan
Universitetslektor Cecilia Johansson, dekan för utbildning
Professor Anna Qvarnström, dekan för forskning

Matematisk-datavetenskapliga sektionen
Professor Joachim Parrow, sektionsdekanus

Fysiska sektionen
Professor Jan-Erik Rubensson, sektionsdekanus

Tekniska sektionen
Professor Marcus Lindahl, sektionsdekanus

Kemiska sektionen
Professor Mikael Widersten, sektionsdekanus

Biologiska sektionen
Professor Staffan Svärd, sektionsdekanus

Geovetenskapliga sektionen
Professor Anna Owenius Rutgersson, sektionsdekanus