1.5 Deans and Deputy Deans

Teologiska fakulteten
Professor Mattias Martinson, dekan
Universitetslektor Cecilia Wejryd, prodekan

Juridiska fakulteten
Professor Mattias Dahlberg, dekan
Professor Anna Jonsson Cornell, prodekan
Universitetslektor Hans Eklund, prodekan

Historisk-filosofiska fakulteten
Professor Kerstin Rydbeck, dekan
Professor Anders Ekström, prodekan

Språkvetenskapliga fakulteten
Professor Coco Norén, dekan
Professor Anna Lindström, prodekan

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Professor Mats Edenius, dekan
Professor Tora Holmberg, prodekan

Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Professor Esbjörn Larsson, dekan
Universitetslektor Helen Melander Bowden, prodekan

Medicinska fakulteten
Professor Karin Forsberg Nilsson, dekan
Professor Pernilla Åsenlöf, prodekan
Professor Matts Olovsson, prodekan för utbildning på grund/avancerad nivå

Farmaceutiska fakulteten
Professor Mathias Hallberg, dekan
Universitetslektor Anja Sandström, prodekan utbildning på grund/avancerad nivå

Medicinska och Farmaceutiska fakulteterna
Professor Anders Backlund, prodekan för utbildning på forskarnivå
Professor Karl Michaëlsson, prodekan för infrastruktur
Professor Christel Bergström, prodekan för samverkan

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Professor Johan Tysk, dekan
Professor Peter Lindblad, prodekan för samverkan
Universitetslektor Cecilia Johansson, prodekan för utbildning
Professor Anna Qvarnström, prodekan för forskning

Matematisk-datavetenskapliga sektionen
Professor Joachim Parrow, sektionsdekan

Fysiska sektionen
Professor Jan-Erik Rubensson, sektionsdekan

Tekniska sektionen
Professor Marcus Lindahl, sektionsdekan

Kemiska sektionen
Professor Mikael Widersten, sektionsdekan

Biologiska sektionen
Professor Staffan Svärd, sektionsdekan

Geovetenskapliga sektionen
Professor Anna Owenius Rutgersson, sektionsdekan