21.8.17 Kozlova: Regenerative neurobiology

Part of Department of Neuroscience

Contact information

Visiting address:
BMC, Husargatan 3,
Postal address:
Institutionen för neurovetenskap, BMC, Box 593, 751 24 UPPSALA
Fax:
018-511540
Web page:
http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/regenerativ-neurobiologi/
Research group leader:
Elena Kozlova 018-471 4968

Employees (faculty, staff and other members)