21.8.18 Kozlova: Regenerative neurobiology

Part of Department of Neuroscience

Contact information

Visiting address
BMC, Husargatan 3,
Postal address
Institutionen för neurovetenskap, BMC, Box 593, 751 24 UPPSALA
Fax
018-511540
Web page
http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/regenerativ-neurobiologi/
Research group leader
Elena Kozlova 018-471 4968

Employees (faculty, staff and other members)