21.8 Department of Neuroscience

Finn Hallböök, prefekt, tel. 018-471 4944
Pernilla Åsenlöf, stf och bitr prefekt, tel. 018-471 4768
Lisa Ekselius, bitr prefekt, tel. 018-611 5227
Madeleine Le Greves, bitr prefekt, tel. 018-471 4603
Dan Larhammar, bitr prefekt, tel. 018-471 4173

Lena Karlsson, Chefsadministratör, tel. 018-471 4694

Studierektorer, utbildning på grund och avancerad nivå:
Malin Lagerström, cell- och neurobiologi, tel. 018-471 4513
Madeleine Le Grevés, farmakologi, tel. 018-471 4173
Olof Nylander, fysiologi, tel. 018-471 4576
Monica Blom-Johansson, logopedi, tel. 018-471 4747
Anne-Marie Landtblom, kliniska neurovetenskaper (neurologi/ ögon/ neurokirurgi/ neurofysiologi/ rehabilitering), tel. 018-611 5031
Mia Ramklint, psykiatri och BUP, tel. 018-611 5233
Lisa Ekselius, medellånga vårdutbildningar, tel. 018-611 5227
Lena Zetterberg, fysioterapi, tel. 018-471 4764

Studierektorer på forskarutbildningsnivå:
Markus Sjöblom, pre klinik, tel. 018-471 4186
Robert Boden, klinik, tel. 018-6174180

Contact information

Visiting address
BMC, Husargatan 3, 751 23 UPPSALA
Postal address
Box 593, 751 24 UPPSALA
Fax
018-511540
E-mail
neuroneuro.uu.se
Web page
http://www.neuro.uu.se
Deputy head of department
Pernilla Åsenlöf 018-471 4768
Director of studies third cycle
Robert Boden
Markus Sjöblom 018-471 4186
University directory administration
Sari Thunberg 018-611 5034