21.4 Department of Women's and Children's Health

Bitr. prefekt IMCH: Andreas Mårtensson, 611 9680
Bitr. prefekt och studierektor för grundutbildningen: Anna-Karin Wikström, 611 58 96
Bitr. prefekt och studierektor för forskarutbildningen: Kjell Alving, 611 5948
Programsamordnare för internationella utbildningen: Mats Målqvist , 070-2673545

Contact information

Visiting address
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr, 752 37 Uppsala
Postal address
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Fax
018-611 5583
E-mail
kbhkbh.uu.se
Web page
http://www.kbh.uu.se/

Employees (faculty, staff and other members)