21.4 Department of Women's and Children's Health

Bitr. prefekt IMCH: Andreas Mårtensson, 611 9680
Bitr. prefekt och studierektor för grundutbildningen: Anna-Karin Wikström, 611 58 96
Bitr. prefekt och studierektor för forskarutbildningen: Kjell Alving, 611 5948
Programsamordnare för internationella utbildningen: Mats Målqvist , 070-2673545

Contact information

Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr, 752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-611 5583
E-mail:
kbhkbh.uu.se
Web page:
http://www.kbh.uu.se/
Head of department:
Agneta Skoog Svanberg 070-8251389
Deputy head of department:
Kjell Alving 070-6598870
Assistant head of department:
Kjell Alving 070-6598870
Andreas Mårtensson
Director of studies first cycle:
Tryggve Nevéus 018-611 5896
Anneli Stavreus-Evers 072-1419216
Director of studies third cycle:
Kjell Alving 070-6598870
University directory administration:
Malin Ghanem 018-611 5983
Human resource administration:
Isabel Barrios Bjurlén 018-611 5926
Malin Ghanem 018-611 5983
IT management:
Kristine Nonnemark Eklund 018-611 5949
Hans Lindgren 018-611 5922
Webmaster:
Kristine Nonnemark Eklund 018-611 5949
Hans Lindgren 018-611 5922

Employees (faculty, staff and other members)

Bitr. prefekt IMCH: Andreas Mårtensson, 611 9680
Bitr. prefekt och studierektor för grundutbildningen: Anna-Karin Wikström, 611 98 71
Bitr. prefekt och studierektor för forskarutbildningen: Kjell Alving, 611 5948
Programsamordnare för internationella utbildningen: Mats Målqvist , 070-2673545