36.1.1 UUSI

Part of Department of Earth Sciences

Mål och syfte:

Utveckla verktyg för effektiv mång- och tvärvetenskaplig forskningssamverkan.

Synliggöra och kommunicera forskningsinitiativens verksamhet och resultat, inom Uppsala universitet och till det omgivande samhället.

Initiera och utveckla mång- och tvärvetenskapliga forskningsinitiativ med fokus på en hållbar utveckling

Stödja samarbete mellan vetenskapsområden samt externa aktörer inom initiativen.

Respektive initiativ ska:

- Bygga på styrkeområden inom universitetets vetenskapsområden och länka till befintlig stark forskning.

- Samverkan med externa aktörer.

- Ha tvär- och mångvetenskapliga grupperingar.

Contact information

Visiting address
Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postal address
Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)